Žabky

 

Trieda ŽABKY, elok. stredisko U Gala


Veková skupina: 5-6 ročné deti, 17 detí

Triedna učiteľka: Mgr. Alena Paluchová

Učiteľka: Viera Mekyňová


Bariaková Michaela, Čambora Richard, Čišecká Marianna, Čišecký Matúš, Dejčíková Viktória, Gajdoš Filip, Chabrečková Lívia, Horemuž Marek,  Jendrišáková Sandra, Kajanková Aneta, Kobzák Šimon, Kubíková Tatiana, Letko Michal, Luptovcová Simona, Mikula Zdenko, Nekorancová Sofia Mária, Špitová Alžbeta