O nás

 

Materská škola začala svoju prevádzku 01.09.1981. Budova je dvojpodlažná, umiestnená v centre obce. Súčasťou je aj školská záhrada, ktorá umožňuje deťom dostatok priestoru na pohybové, športové vyžitie a relaxáciu, od okolitej cesty je oddelená oplotením, ovocnými stromami a  zeleňou.

Elokované triedy začali prevádzku dňa 11.09.2012 v samostatnej budove na okraji obce Raková v časti u Gala.

Súčasťou materskej školy je školská jedáleň, ktorá poskytuje kvalitné stravovanie deťom, zamestnancom MŠ.


Kontakt na nás:

Materská škola

Fojstvo 1253

023 51 Raková

IČO: 37812637

tel: 0917 174 147 Fojstvo MŠ a ŠJ

tel: 0917 174 146 u Gala MŠ a ŠJ

tel: 0907 455 666 riaditeľka MŠ

email: info@msrakova.sk

Zriaďovateľom MŠ je obec Raková


O vaše deti sa denne stará kolektív MŠ a to:

Riaditeľka MŠ:

Mgr. Adriana Makuchová


Zástupkyňa riaditeľky MŠ

Renáta Hajduková


Učiteľky:

Alena Haviarová, Edita Gerátová, Mgr. Martina Kovačiková, Eva Križeková, Katarína Martiníková, Viera Mekyňová, Simona Mkulová, Tatiana Mrmusová, Darina Orsághová, Mgr. Alena Paluchová, Mgr. Lucia Soroková, Bc. Michaela Steinigerová, Mgr. Eva Strnádlová, Mgr. Alena Šulová


Nepedagogickí zamestnanci:

Ekónom, mzdy:

Ing. Andrea Kyjanicová

Vedúca ŠJ:

Lenka Mlkvíková

Kuchárky:

Terézia Hančinská, Mária Šromková

Pomocná kuchárka:

Oľga Šteinigerová

Školníčka:

Jaroslava Kotyrová

Upratovačky:

Anna Čudeková, Lenka Maslíková

Kurič:

Bernard Rebroš, Jaroslav Slaninák

Udržbár:

Miroslav Galus