Rada Školy

 

Rada školy je zložená  z volených zástupcov pedagogických zamestnancov a ostatných prevádzkových zamestnancov školy, rodičov, delegovaných zástupcov zriaďovateľa od novembra 2012.


Zloženie Rady školy :


Mgr. Lucia Soroková        - predseda RŠ, člen RŠ zástupca pedagogických  zamestnancov

Bc. Daniela Olešňaniková  - podpredseda RŠ, zástupca zriaďovateľa

Terézia Hančinská           - člen RŠ, zástupca nepedagogických zamestnancov

Mgr. Martina Golisová      - člen RŠ, zástupca zriaďovateľa

Zuzana Kusá                 - člen RŠ, zástupca rodičov

Radovan Jurčo               - člen RŠ, zástupca rodičov

Lenka Bučková               - člen RŠ, zástupca rodičov