MŠ Raková Fojstvo

 Vítame Vás na stránke Materskej školy Raková Fojstvo 1253, ktorá sídli v centre obce Raková v okrese Čadca. Materská škola začala svoju prevádzku 01.09.1981. Budova je dvojpodlažná, umiestnená v centre obce. Súčasťou je aj školská záhrada, ktorá umožňuje deťom dostatok priestoru na pohybové, športové vyžitie a relaxáciu, od okolitej cesty je oddelená oplotením, ovocnými stromami a  zeleňou. Súčasťou MŠ je i elokované stredisko u Gala,  v ktorom začala prevádzka dňa 11.09.2012. Súčasťou materskej školy je školská jedáleň, ktorá poskytuje kvalitné stravovanie deťom a zamestnancom MŠ.


 Celé naše snaženie vedie k tomu, aby si tieto deti odniesli do svojho ďalšieho života aj kus lásky z predškolského prostredia a pekné spomienky na čas strávený práve v našej materskej škole. Veríme, že si nájdete na stránke informácie, ktoré Vás budú zaujímať


Vitajte medzi nami.


                                                                            Mgr. Adriana Makuchová

                                                                            riaditeľka školy

Vitajte na stránkach Materskej školy Fojstvo v Rakovej