Ráčiky

 

Trieda RÁČIKY– 2.poschodie


Veková skupina: 4-6 ročné deti, 23 detí

Triedna učiteľka: Mgr. Martina Kováčiková

Učiteľka: Katarína Martiníková


Badura Filip, Čanecká Johanna, Červencová Laura, Doleček Matej, Dolečková Katarína, Dorociaková Sára, Durstinová Viktória, Golis Michal, Gulčiková Natália, Hegyi Michal, Honíšek Martin, Kajánek Krištof, Konečný Alexander, Laš Dominik, Marjak Samuel, Martiníková Zoe Ellis, Masliková Nina, Mikulová Jasmin, Palárik Jakub, Perďoch Ľuboš, Strýčková Lenka, Vrubelová Rafaela, Zbončáková Katarína