Myšky

 

Trieda MYŠKY, elok. stredisko U Gala


Veková skupina: 2-4 ročné deti, 14 detí

Triedna učiteľka: Mgr. Eva Strnádlová

Učiteľka: Darina Orsághová


Baculáková Alžbeta,  Dejčiková Vanesa, Ficeková Eliška, Jašurková Alžbeta, Lajoš Martin, Ligocký Jaroslav, Marčáková Stela,  Mikula Branko , Murčo Ján, Paštrnáková Alžbeta, Pištek Adrián, Straňavská Tereza , Špačková Nikola , Urbaník Martin,