Projekt Erasmus+

 

O projekte Erasmus

 

Na základe schválenia projektu v rámci programu Erasmus+, Kľúčovej akcie 2 – Strategické partnerstvá, získala naša Materská škola, Fojstvo Raková znova úspešne, grant z prostriedkov EÚ.

    Pre plnenie cieľa dvojročného projektu zameraného na strategické partnerstvá organizácií školského vzdelávania, bolo materskej škole schválených 14000 €. 

Cieľom Erasmus +  je pomôcť zvýšiť kvalitu výučby a učenia od predškolského po sekundárne vzdelávanie v školách v celej Európe. Materská škola Fojstvo Raková v svojom projekte pokračuje v partnerstve s krajinami Česko a Poľsko.  Prostredníctvom projektu poskytuje príležitosť rozvíjať odborné schopnosti učiteliek v spolupráci s partnermi v iných krajinách Európy.

    Aktivity podporia výmenu osvedčených postupov a testovanie inovatívnych prístupov, ktoré riešia spoločné problémy. Realizované aktivity ďalej môžu posilniť väzby so svetom mimo školy a ďalšími sektormi vzdelávania a odbornej prípravy. Veľký prínos má projekt hlavne pre deti z materskej školy, ktoré si rozšíria obzor rôznymi aktivitami, výletmi, získajú nové skúsenosti, zručnosti a možnosti vzdelávania.