Plán projektu

 


HARMONOGRAM  PROJEKTU
03/2015 - mobilita v SK -  Veľkonočná tvorivá dielňa

06/2015 - mobilita v SK -   Tvorivé dielne k Medzinárodnému dňu detí

09/2015 - mobilita v CZ -  Tvorivé dielne „ Huby“

12/2015 - mobilita v CZ -  Vianočná tvorivá dielňa

02/2016 - mobilita v SK - Tvorivá dielňa - „Ľudové piesne“

05/2016 - mobilita v CZ - Tvorivá dielňa - ZOO


MIESTNE AKTIVITY

koncepcia a vytvorenie www stránky projektu

tvorivá dielnička v MŠ s deťmi a rodičmi - Veľká noc

tvorivá dielnička v MŠ s deťmi a rodičmi - Deň detí

tvorivá dielnička v MŠ s deťmi a rodičmi – Huby

tvorivá dielnička v MŠ s deťmi a rodičmi - Vianoce, advent

tvorivá dielnička v MŠ s deťmi a rodičmi - Ľudové piesne, zvyky

tvorivá dielnička v MŠ s deťmi a rodičmi - ZOO