Ráčiky

 

Trieda RÁČIKY -  2.poschodie


Pani učiteľky: Edita Gerátová, Mgr. Alena Šulová

Deti 5-6 ročné:


Buček Samuel, Danáš Sebastián, Ďurník Matej, Gilániová Gréta, Golis Juraj, Goralková Lucia, Grešáková Lucia, Chupačová Ema, Kajánek Dávid, Krkošková Nela, Kubofová Laura, Mariak Milan, Maslík Samuel, Maslíková Alexandra, Maslíková Amma, Mazúr Emil, Srníčková Lucia, Strýček Šimon, Švíková Viktória, Torčík Peter, Torčík Radovan, Židek Marek