O nás

 

Materská škola začala svoju prevádzku 01.09.1981. Budova je dvojpodlažná, umiestnená v centre obce. Súčasťou je aj školská záhrada, ktorá umožňuje deťom dostatok priestoru na pohybové, športové vyžitie a relaxáciu, od okolitej cesty je oddelená oplotením, ovocnými stromami a  zeleňou.

Elokované triedy začali prevádzku dňa 11.09.2012 v samostatnej budove na okraji obce Raková v časti u Gala.

Súčasťou materskej školy je školská jedáleň, ktorá poskytuje kvalitné stravovanie deťom, zamestnancom MŠ.


Kontakt na nás:

Materská škola

Fojstvo 1253

023 51 Raková

tel: 0917 174 147 Fojstvo MŠ a ŠJ

tel: 0917 174 146 u Gala MŠ a ŠJ

tel: 0907 455 666 riaditeľka MŠ

email: info@msrakova.sk


Zriaďovateľom MŠ je Obec Raková


O vaše deti sa denne stará kolektív MŠ a to:

Riaditeľka MŠ:

Mgr. Adriana Makuchová


Zástupkyňa MŠ

Renáta Hajduková


Učiteľky:

Katarína Filová, Monika Gajdošová, Edita Gerátová, Alena Haviarová,

Mgr. Martina Kovačiková, Eva Križeková, Katarína Martiníková, Viera Mekyňová,

Bc. Terézia Gavláková, Darina Orsághová, Mgr. Alena Paluchová, Mgr. Alena Šulová,

Mgr. Lucia Soroková, Bc. Michaela Steinigerová, Mgr. Eva Strnádlová


Vedúca ŠJ:

Anna Soviarová


Tety kuchárky:

Terézia Hančinská, Daniela Tkáčiková


Pomocné kuchárky:

Lenka Maslíková, Oľga Šteinigerová


Upratovačky:

Anna Čudeková, Janka Havličková, Jaroslava Kotyrová


Ujo kurič:

Bernard Rebroš